Cold War: Industrial Siege II

Střet mezi pohraničníky NATO a Varšavské smlouvy


Registrace je zaplněna