Cold War

Cold War: Counter Attack

Cold War: Frontline

Střet mezi pohraničníky NATO a Varšavské smlouvy