Cold War

Cold War: Frontline

Střet mezi pohraničníky NATO a Varšavské smlouvy