Frakce METRO

Hratelné frakce

Hanza

Popis frakce:
Stanice, které se nachází uprostřed soustavy Metra, mají přirozenou strategickou výhodu. Takové štěstí má právě Hanza, které díky své pozici dokáže kontrolovat obchodní trasy mezi frakcemi. Hanza se primárně zaměřuje na obchod, výrobu jídla, i dalších komodit. Ve stanici panuje uvolněnější režim, který napomáhá svobodnému podnikání.

Díky ziskům z obchodu a snadnému přístupu na trh je frakce schopná zajistit silnou armádu pro prosazení svých zájmů.

Výstroj:
Hanza je nejbohatší frakce v Metru. Její armáda má přístup ke špičkové předválečné výstroji, i kvalitnější výbavě vyrobené v podzemí. Vojáci Hanzy mohou být spatřeni s helmami, taktickými vestami, a maskovaných oděvech.
Pro Hanzu je vhodné zvolit maskované oblečení Ruské provenience, i jednobarevné vzory. Je možné používat balistické helmy, taktické vesty, a nosiče plátů. Výbavu lze vylepšit doplňky vyrobenými v tunelech.

Výhoda frakce: Umístění v centru Metra, lehký přístup na trh, přátelské vztahy s Polis. 

Rudá linie

Popis frakce:

Po jaderné válce bylo Metro pod centrální kontrolou původní vlády. Netrvalo však dlouho, a hladovějící přeživší hledali způsob, jak ukončit živoření v tunelech. Na červené trase Metra se objevili nostalgicky přemýšlející komunisté, kteří centrální kontrolu sesadili, a nastolili nový režim - Rudou linii, inspirované podle Sovětského svazu za Stalinovy éry.

Frakce disponuje největší populací z celého Metra. Na jejím území platí tvrdé pořádky, a všudypřítomná paranoia. Ačkoliv se frakce ideologicky rozchází s většinou ostatních skupin v metru, je schopná občasné spolupráce s jinými přeživšími. Hlavní prioritou Rudé linie je rozšíření komunistických ideálů do zbytku Metra, a získání vůdčí pozice mezi ostatními frakcemi.

Výstroj:

Frakce používá podobnou výstroj, jako Sovětská armáda. Hlavní část výstroje tvoří hnědo-pískový komplet, gymnastroyky, a nebo telogrejky. Osobní předměty nosí v somradlech, nosných systémech, a bandalírech. Řadové vojsko používá k ochraně ocelové přilby. Elitní jednotky mají k dispozici lepší výstroj - nosiče plátů, a balistické helmy. Výbavu lze vylepšit doplňky vyrobenými v tunelech, a symboly Rudé linie.

Reich

Popis frakce:

Počátky Reichu sahají ke skupinám nacionalistů a neonacistů, kteří se postupně usadili na stanici Pushkinskaya. Ze stanice se stala hlavní základna frakce, hlásající se k ideálům nacistického Německa. Reich pohrdá komunisty, tělesně znetvořenými jedinci, a všemi neruské národnosti. I přes své agresivní názory Reich navazuje obchodní styky s ostatními frakcemi, případně i jiné formy spolupráce. Jejich primárním cílem je vyčištění Metra od nežádoucích skupin, a nastolení nadvlády nad celým Metrem.

Výstroj:

Armáda Reichu je zpravidla kvalitně vybavená. Výstroj se zakládá na kompletech černé, a šedé barvy. Pro přenos osobních předmětů Reich používá nosné systémy, taktické vesty, i nosiče plátů. K doplnění je možné použít prvky výstroje inspirované Německou druhoválečnou výstrojí, i výbavou vyrobenou v Metru. Pro lepší identifikaci nosí vojsko Reichu rozeznávací návlek s insigniemi frakce.

Pašeráci

Popis frakce:

Ve zmatku, který vznikl po rozpadu centrální kontroly v Metru, se rychle vytvořily anarchistické gangy operující na černém trhu. Tyto skupiny se postupně usídlili na stanici Kitai-Gorod, která slouží jako jejich domovská stanice.

Pašeráci se živí prodejem halucinogenních hub, přepadáním karavan a není jim cizí poskytovat služby žoldáků ve válečných konfliktech. V jejich stanici je často možné narazit na muslimy, kvůli početné menšině Čečenců, i jiných Kavkazských národů.

Výstroj:

Pro pašeráky je vhodná kombinace civilního, a vojenského nemaskovaného oblečení. Frakce používá prosté nosné systémy, jako somradla, a různé opasky se sumkami. Výstroj lze vylepšit pakulem, nebo jiným muslimských doplňkem. V rámci poměřování s ostatními členy gangů se výše postavení Pašeráci nebojí nosit dobře vypadající hodinky, či jiné sběratelské předměty.

Fanatici

Popis frakce:

U skupiny, která zůstala z důvodu zavalení tunelu oddělená od zbytku Metra, se vyvinulo barbarské náboženství. Fanatici uctívají Velkého Červa - stvoření, které podle nich vyhloubilo tunely, a stvořilo člověka. Po dlouhých letech izolace se podařilo zával prokopat, a fanatici se dostali do styku s ostatními frakcemi.

Fanatici často podnikají nájezdy na ostatní stanice, za účelem získání zajatců - jedná se o kanibaly, kteří zajaté jedince požírají. Také jsou známí ohromnou zálibou v konzumaci halucinogenních hub, a jiných drog. Ačkoliv je s fanatiky seriózní komunikace náročná, dá se s nimi vyjednat obchod, či jiná dohoda.

Výstroj:

Fanatici na vzhled výstroje příliš nedbají. Nosí mix civilního a vojenského oblečení, i různé cáry hadrů. Někteří používají kroužkové košile, a další primitivní ochrannou výstroj. K přenosu osobních předmětů nosí somradlo, vaky, a brašny. Movitější fanatici doplňují výstroj lebkami zabitých nepřátel, mutantů, a také osobními talismany. 

Každý fanatik dbá na dostatečné vyobrazení náboženských motivů Velkého Červa. Tyto znaky jsou vidět na výstroji, i ve formě tetování.