Pravidla METRO

Výbava přeživších

Povinné: Zapalovač, Manuální zbraň do 1,7J, slabá baterka (opravdu slabá, ekvivalenty staré ČSLA svítilny), !věci na přenocování v tunelech!

Volitelné: Měkčená zbraň na boj zblízka, samonabíjecí zbraň do 1,7J s tlačným zásobníkem, doporučuje se lékárnička pro řešení zranění při hře.

Poznámka: Používání slabých svítilen podléhá pravidlu uložení u obchodníka (Polis). Zprovoznění samonabíjecích zbraní podléhá pravidlům mechanik (Polis).


Scénářová pravidla

Omezení munice: JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT VLASTNÍ MUNICI! Její použití povede k vyhození hráče ze hry.
Smrt a respawn: Po zásahu do jakkékoliv části těla, a nebo bodnutím měkčeným nožem hráč umírá. Mrtvola odejde do domovské stanice, a zalehne do spacáku. Po 20 minutách opět ožívá. 

Loupení: Přeživší mohou loupit herní předměty, a vybavení ze stanic nepřátel. (např. nářadí, jídlo, a farmu)

Štíty: Je povoleno používat neprůstřelné štíty. Každá frakce může mít maximálně 2.

Pyrotechnika: Použití vlastní pyrotechniky je zakázáno.

Je zakázáno manipulovat s předměty, které jsou označeny páskou jiné frakce. Jejich přesun naruší průběh úkolů jiných frakcí.

  Domovská stanice, přežití frakce, a kapitoly

  Kapitoly:

 • Pro vítězství ve hře bude potřeba nasbírat vítězné body.
 • Během hry budou hráči dostávat úkoly od vedení frakce. Za splněný hlavní úkol (kapitolu) frakce získá 4 vítězné body.

Organizace:

 • Frakce se rozdělí na 2 skupiny: 

 1. Úderná skupina - plní hlavní úkol od vedení frakce
 2. Zajišťovací skupina - zajišťuje obranu stanice, jídlo, a další zásoby. (během obrany stanice může vyslat skupinu obchodníků na trh/povrch, pokusit se splnit úkol od NPC postavy, či podniknout nájezd na jinou stanici)

 • Po konci kapitoly se skupiny vystřídají
 • V každé stanici bude umístěn organizátor. Pokud bude frakce fungovat samostatně, nebude do jejího působení zasahovat. Jestliže frakci budou tvořit sobě cizí hráči, organizátor bude fungovat jako velitel stanice.

Přežití frakce:

 • Na konci každé kapitoly stanice potřebuje 2 jednotky jídla. Pokud nebude mít dostatek potravy, na stanici vypukl hladomor. Frakce ztratí bod za každý chybějící kus jídla.

Vybavení stanice:

Dílna

 • Obstarejte nástroje. Uložený nástroj v dílně vyprodukuje na konci každé kapitoly 10 ran.

Farma

 • Zakupte farmu v Polis. Po jejím zakoupení frakci stačí každou kapitolu o 1 jednotku jídla méně.

Vodní filtr

 • Zajišťuje pitnou vodu ve stanici. Pokud dojde k jeho zničení, frakce musí zařízení urychleně opravit. Pokud frakce bude mít nefunkční vodní filtr na konci kapitoly, ztrácí 2 body.

Mutanti

 • Mutant musí po zásahu 3 sekundy zůstat stát.
 • Při útocích celé hordy na stanice toto pravidlo mutant nedodržují
 • Mutant vydrží 3 zásahy, poté umírá. Respawn je mutantů je po 5 minutách v mutantím hnízdě.(přísný zákaz střelby mutantům do obličeje)
 • Pokud mutant uchopí oběma rukama přeživšícho, přeživší se stává mutantam. (Mutant odvede přeživšího do hnízda mutantů. Tam se uchová jeho zbraň, a připojí se po dobu 60 minut k mutantí hordě.
 • Někteří mutanti házejí kyselinové koule - její zásah působí stejně jako chycení mutanem.
 • Mutant, který chytí přeživšího, se stává silnějším, a vydrží o jeden zásah víc. Mutant se může takto ''vylepšit'' maximálně do výdrže 10 zásahů. Chycení přeživší mají vždy jen 3 životy, jako základní mutant.

Povrch

 • Střelba na povrchu je zakázaná!
 • Po povrchu se lze pohybovat pouze s plynovou maskou, a nebo po zakoupení protiradiační injekce.

Polis

 • Stanice neslouží jako offzone. hra v ní probíhá stejně. (může být tudíž napadena, či vykradena)
 • Za nepřátelské chování vůči Polis bude frakce útočníků znevýhodněna znemožněním obchodu, a burcováním ostatních frakcí k napadení agresorů.
 • Polis slouží jako tržnice, domovská stanice mnoha NPC postav, a hospoda.
 • V Polis se nachází obchodník. Během briefingu si všichni hráči uloží své svítilny do chráněné krabice u obchodníka. Svítilny budou uloženy v zamknuté dodávce, ke které má přístup pouze obchodník, a jeho pomocníci. Na svítilnu se nalepí papírový štítek, na který hráč napíše heslo pro vykoupení své svítilny - to slouží pro vydání svítilny správnému hráči.
 • Svítilnu lze u obchodníka zakoupit po předložení 4 baterií. Pokud bude svítilna příliš silná, bude přelepena páskami tak, aby se její svítivost omezila.

Herní předměty

Vystřelené náboje - Herní měna.
Munice - Střelivo do airsoftových zbraní.       

Baterie - Suchý článek, po předložení dostatečného počtu kusů obchodníkovi hráč může začít používat svítilnu.                

Dur (sáček s moukou) - Přeživší se nestává mutantem, pokud bude mutantem chycen. Také slouží jako okazžitý respawn - hráč nemusí čekat.

 Protiradiační injekce - 30 minut po jejím zakoupení se lze pohybovat po povrchu. 

Jídlo - Nutná komodita. Pokud frakce nemá 2 jednotky jídla na konci každé kapitoly, ztrácí bod za chybějící jednotku jídla.     

Farma (krabice s podhoubím, plyšové prase) - Po jejím zakoupení frakci stačí o jednotku jídla méně.

Nářadí - Slouží k výrobě munice. Po jeho uložení do dílny ve stanici vyprodukuje munici.

Elektronika, olověné baterie, knihy, cenné předměty - V tunelech, i na povrchu se nachází mnoho cenných předmětů, se kterými se na trhu obchoduje. Můžete je do Polis přinést, a smlouvat prodejní cenu.

Scénářové předměty

V areálu se budou nacházet i předměty určené pro hlavní úkoly frakcí. Takové předměty budou označeny  páskou barvy frakce (podle toho, pro jakou frakci jsou určeny) - pokud se těchto předmětů váš úkol netýká, nemanipulujte s nimi.