Všeobecné podmínky

Definice

 • Provozovatel - Dynamite Airsoft a jejich zaměstnanci (dále jen provozovatel)
 • Objednavatel - zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
 • Účastník - osoba řádně vyplněna v přihlášce pod kolonkou "Jméno a příjmení dítěte" (dále jen účastník)

Účast

 • Účast na kroužku se rezervuje přes online přihlášení na webové stránce www.dynamiteairsoft.cz přes registrační formulář
 • Odesláním přihlášky zájemce souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.
 • Klient má povinnost uhradit kurzovné během registrace, jinak se počítá registrace jako neplatná.
 • Zájemci se mohou přihlásit na kroužek i v průběhu jeho konání, tedy během školního roku.
 • Provozovatel kroužků si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.
 • Kroužky probíhají bez přítomnosti rodičů.
 • Účastník má povinnost dodržovat svoji osobní bezpečnost a pokyny provozovatele
 • Provozovatel má právo na nepodmíněné vyloučení účastníka z kurzu bez nároku na vrácení peněžní částky kurzu při opakovaném nedodržování účastníkovy osobní bezpečnosti a pokynů provozovatele.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za zmeškané lekce účastníka.
 • Za zameškané lekce nevzniká finanční kompenzace.
 • Provozovatel si vyhrazuje nárok na mimořádné zrušení lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostoru, vyšší moc atd.). Taková lekce bude nahrazena nebo kompenzována.
 • Provozovatel má odpovědnost za účastníka pouze v čase kroužku a pouze na prostoru, kde kroužek probíhá.
 • Provozovatel neručí za cenné věci účastníka.
 • Účastník je povinen být bezinfekční po dobu kurzu.
 • Během průběhu kurzu nesmí být účastník pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 • Účastník je povinen udržovat pořádek a čistotu v prostoru kurzu.
 • Provozovatel má právo udělit účastníkovi trest ve formě fyzické aktivity (kliky, dřepy, sedy-lehy) za nedodržování účastníkovy osobní bezpečnosti, poškozování prostoru kurzu a nerespektování pokynů provozovatele.

Platební podmínky

 • Po odeslání přihlášky je kroužek nutné okamžitě uhradit, jinak se přihláška počítá jako neplatná
 • Číslo účtu: 310678888/0300
 • Do poznámky platby je nutné napsat jméno dítěte.
 • Cena kurzu: 3290 KČ/ pololetí s vlastní výbavou a 4080 KČ/ pololetí s vypůjčenou výbavou. V ceně kurzu je 15 lekcí (30 hodin).
 • Cena kroužku nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.
 • Pokud se zájemce přihlásí již během probíhajícího kurzu, platí plnou cenu za kurz na jedno pololetí.
 • Storno podmínky:
 • Storno 1 měsíc před začátkem kurzu - Objednateli náleží 100% zaplacené částky
 • Storno od 1 měsíce do začátku kurzu - Objednateli náleží 50% zaplacené částky
 • Storno během průběhu kurzu - Objednateli náleží 0% zaplacené částky
 • V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí:
 • Finanční kompenzace - Objednateli náleží 50% zaplacené částky

Ustanovení

Účastník kroužku nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, aby provozovatel pořídil jeho fotografie nebo video na kurzech či akcích. Dále souhlasí s užitím pořízených fotografií nebo videa, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné). Souhlasí s tím, že fotografie nebo videa mohou být změněny, upraveny, použity jako součást díla (leták, klip) nebo může být použita pouze jejich část. Tyto fotografie či videa budou použity jen pro propagaci. Fotografie nebudou poskytovány třetím osobám.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je od 25. 5. 2018 stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Podrobné informace k souhlasům naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.